top of page

GALLERY

גלריה - אטליז בלט

מהעיתונות

מתכון מומלץ

בשנות השלושים עם בנייתה של שכונת פלורנטין מדרום לשכונת מרכז מסחרי, גדלה אוכלוסיית הסביבה באופן ניכר. בהעדר שוק בחלק זה של העיר, קנו רוב התושבים את מרכולתם בשווקיה של יפו. עם פרוץ במרד הערבי, כניסה את העיר יפו היתה כרוכה בסכנת נפשות. וכפועל יותר מכך, הוקם שוק קטן לבשר, ביצים וירקות, בין הרחובות הרצל והשוק. 

 

הסמטה בה התמקם השוק נקראה אלוף בצלות - שם הומוריסטי לשוק הלקוח מיצירתו של ביאליק אלוף בצלות ואלוף שום (בדיחה עממית בחרוזים, כהגדרתו של ביאליק) שפורסמה בשנת 1928. כך זכה ביאליק לשלושה רחובות בעיר (בנוסף לרחוב על שמו עוד בחייו, ולשדרות ח"ן לאחר מותו). השוק פעל במשך כמעט יובל שנים. מאז סגירת השוק משמשת הרחבה בה פעל כמגרש חנייה. השריד האחרון של השוק, איטליז בלט, עדיין פועל ברחוב השוק 32. האיטליז הכשר של הקצב ישראל בלט, יוצא העיר לודז' בפולין, הוקם בשנת 1936  ופועל גם כיום בניהולם של הבן והנכד.

bottom of page